Η εταιρεία wine consulting και η επιστημονική της ομάδα παρακολουθεί όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας δημιουργίας ενός οίνου.

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
Παρακολουθείται η τεχνολογική και η φαινολική ωρίμανση του σταφυλιού με επί τόπου επισκέψεις στον αμπελώνα, πραγματοποίηση δειγματοληψιών και πραγματοποίηση αναλύσεων στο εργαστήριο μας.

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν την έναρξη του τρυγητού πραγματοποιούνται συσκέψεις στο οινοποιείο για την καλύτερη οργάνωση υποδοχής του σταφυλιού , συντονισμός των εργασιών και του ανθρώπινου δυναμικού. Πραγματοποιείται πρόγραμμα παραγγελίας οινολογικών υλικών αλλά και εφαρμογής οινολογικών πρωτοκόλλων. Από την έναρξη του τρυγητού μέχρι και την ολοκλήρωση της αλκοολικής ζύμωσης πραγματοποιούνται επισκέψεις στον χώρο παραγωγής , διαρκής έλεγχος των παραμέτρων που επηρεάζουν την αλκοολική ζύμωση , καθώς και συνεχείς εργαστηριακές αναλύσεις. Μετά το πέρας των αλκοολικών ζυμώσεων πραγματοποιούνται σε 20ημερη βάση εργαστηριακός και οργανοληπτικός έλεγχος των κρασιών, και εφαρμόζονται πρωτόκολλά διαχείρισης του οίνου και ακολουθείται πρόγραμμα επισκέψεων.

ΠΑΛΑΙΩΣΗ
Για τους οίνους που προορίζονται για παλαίωση πραγματοποιείται έρευνα αγοράς βαρελιών ,επιλογή των δασών προέλευσης των ξύλων, του πορώδους ,του καψίματος. Γίνεται συνεχής οργανοληπτικός και εργαστηριακός έλεγχος.

ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ
Πραγματοποιείται έρευνα αγορά των υλικών εμφιάλωσης , ενώ πραγματοποιείται τελικός εργαστηριακός και οργανοληπτικός έλεγχος.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας

+30 6947 124947